Cresco Innovation d.o.o., Mlakarjeva ulica 42, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Proces iskanja

fav

Proces iskanja in zaposlitve

 • Opredelitev zahtev, ki jih zagotovi naročnik (vrsta dela, lokacija, delovni čas, ponujena plača in drugi pogoji zaposlitve itd.)
 • Določitev postopka zaposlovanja.
 • Iskanje po lastni bazi življenjepisov, po potrebi iskanje s pomočjo oglaševanja v časopisih in na družbenih medijih.
 • Preverjanje kandidatov.
 • Lokalni intervjuji.
 • Priprave na končne video razgovore med delodajalcem in izbranimi kandidati.
 • Po potrebi preverjanje znanja in ustreznosti.
 • Zdravniški pregled pred odhodom.
 • Podpis pogodbe o zaposlitvi.
 • Priprava dokumentov za vlogo za vizum.
 • Urejanje vizumskih in potovalnih formalnosti.
 • Opravljanje imigracijskih podrobnosti.
 • Pomoč izbranim sodelavcem pred odhodom.
 • Spremljanje zadovoljstva sodelavcev napotenih na delo.
 • Spremljanje  zadovoljstva naročnikov.